UA-171475191-1
top of page

Openingstijden:

Ik ben op zaterdag en zondag geopend van 9.00 tot 21.00 voor fotoshoots.

Voor vragen kan je bellen/mailen/whatsappen, ik reageer binnen 24 uur terug. 

Algemene voorwaarden

 

Met een deelname aan een fotoshoot bij Mariska van Dorssen gaat u akkoord met de volgende voorwaarde:

 

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Mariska van Dorssen en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

2. Vergoeding

Indien er met Mariska van Dorssen geen vergoeding is overeengekomen, bepaalt Mariska van Dorssen eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruikt van het werk.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

 

3.Factuur en betaling

De betaling vindt per bankrekening of contant plaats. 

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Mariska van Dorssen de betaling niet binnen 14 dagen op de rekening heeft staan, mag ze de factuur met de wettelijke 2% vermeerderen. 

Geen enkel fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang u enige uitstaande factuur van Mariska van Dorssen nog niet heeft voldaan.

 

Mariska van Dorssen kan een aanbetaling vragen om de plek te reserveren voor u. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van het gekozen pakket. Dit word op voorhand bekend gemaakt.

50% van de aanbetaling word niet geretourneerd. Doordat de datum is vastgelegd kan het zijn dat Mariska van Dorssen andere opdrachten misloopt. Wel is het mogelijk in overleg de fotoshoot te verplaatsen.

 

4. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de selectie foto’s per mail aan Mariska van Dorssen te worden medegedeeld. 

 

5. Opdracht

Mariska van Dorssen heeft het recht om alles bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technische en creatief inzicht uit te voeren. Indien u andere wensen heeft kan Mariska van Dorssen meerkosten voor rekenen. 

Een geboekte shoot kan tot 48-uur kosteloos worden verzet. Bewolking of lichte regen zijn geen reden voor verzetten. Indien Mariska van Dorssen merkt dat de weersverwachting dusdanig ongunstig is, zal Mariska van Dorssen contact opnemen en een nieuwe datum met u inplannen. 

Binnen de 48-uur voor een shoot, om welke reden dan ook, heeft Mariska van Dorssen recht op een vergoeding van €50,- voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd.  Voor bruidsfotografie geld 50% van de totale prijs. 

 

6. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Mariska van Dorssen. De foto’s gemaakt door Mariska van Dorssen worden gecreëerd vanuit de creativiteit van de fotografe. Om deze reden mogen verstrekte foto’s niet worden aangepast d.m.v. andere uitsnede en/of kleurverandering of mogen deze zonder toestemming niet gebuikt worden voor andere publicaties. 

 

7. Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Mariska van Dorssen. Bij inbreuk komt Mariska van Dorssen een vergoeding toe ter hoogte van minimaal driemaal de door Mariska van Dorssen gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding door dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Het is niet toegestaan het auteursrecht over te dragen aan derden behoudens voorgaande schriftelijke toestemming van Mariska van Dorssen. 

 

8. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

De naam Mariska van Dorssen dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. U neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Mariska van Dorssen in acht. 

Voor iedere inbreuk op de aan Mariska van Dorssen toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Mariska van Dorssen gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

9. Socialmedia 

De gemaakte foto’s zijn door het auteursrecht eigendom van Mariska van Dorssen en mogen door Mariska van Dorssen dan ook gebruikt worden voor social media en overige commerciële doeleinden zoals promotiemateriaal. Indien dit niet gewenst is, dit graag vooraf bespreken.

 

10. Aansprakelijkheid

Mariska van Dorssen is niet aansprakelijk voor schade aan materialen of ongevallen met u. 

 

11. Winacties

Onder win-acties vallen de acties die zijn georganiseerd door Mariska van Dorssen. Als winnaar van een fotoshoot wordt verwacht dat de winnaar binnen 2 weken contact opneemt met Mariska van Dorssen om een afspraak te maken. Als deelnemer van een actie, wordt er automatisch ingestemd met de voorwaarde van Mariska van Dorssen. De gewonne foto’s mogen gebruikt worden door Mariska van Dorssen als promotiemateriaal.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contante. 

 

12. Cadeaubon

Cadeabonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Mariska van Dorssen en verliezen 2 jaar na uitgifte hun geldigheid, mits anders staat aangegeven op de cadeaubon. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen tegen contante. 

 

13. Bewaartijd

De foto’s worden tot 1 jaar na datum van de fotoshoot bewaard. U dient zelf te zorgen voor goede opslag van de foto’s. 

bottom of page